De cultuurkist

De Cultuurkist is een product van Stichting Pelita en biedt diverse methoden en middelen die inzetbaar zijn in de zorg voor ouderen met een achtergrond in Nederlands-Indië en Indonesië. De onderdelen uit de Cultuurkist zijn een hulpmiddel bij contextgebonden en cultuurspecifieke zorg. Dat wil zeggen dat de middelen in de Cultuurkist aansluiten bij de belevingswereld van deze ouderen. 

De Cultuurkist bevat spellen, plaatjes- en fotoboeken, geluidsopnamen, films en voorleesboeken die goed aansluiten bij hun belevingswereld. Voor degenen die zich meer willen verdiepen in het verlenen van cultuurspecifieke een contextgebonden zorg, bevat de Cultuurkist verschillende methoden, onderzoeksmateriaal en achtergrondinformatie. Klik op een rubriek of gebruik de index en vind wat u zoekt. 

Voor wie is het?

De Cultuurkist is een toolbox voor professionals, vrijwilligers en mantelzorgers en helpt hen bij het activeren van ouderen, in het bijzonder ouderen met een achtergrond in Nederlands-Indië. 

Kan ik hier alles vinden?

De Cultuurkist biedt een overzicht van middelen en methoden maar is zeker niet uitputtend. Het verzamelen gaat door en wij blijven op zoek naar relevant materiaal én naar ontwikkelaars van methoden en technieken. De Cultuurkist wordt dus met enige regelmaat aangevuld. 

Hoe is het materiaal te verkrijgen?

De Cultuurkist zelf is geen leverancier of uitleenbureau. Wij verwijzen daarbij per object door naar de producent of de partij die in het bezit is van het betreffende item.

Heeft u iets aan te bieden? 

Heeft u zelf nieuwe materialen voor activiteiten of methoden om deskundigheid te ontwikkelen? Neem dan contact met ons op via info@pelita.nl, o.v.v. Cultuurkist. Of gebruik deze knop om uw materiaal aan te leveren. 

Stichting Pelita

Wilt u meer weten over contextgebonden en cultuursensitieve zorg? Neem dan contact op met Stichting Pelita: info@pelita.nl