Disclaimer

Op het gebruik van de website Decultuurkist.nl zijn onderstaande gebruiksvoorwaarden van toepassing. Door gebruik te maken van deze website, wordt u geacht kennis te hebben genomen van de gebruiksvoorwaarden en deze te hebben aanvaard.

Gebruik van informatie

De Cultuurkist streeft ernaar op deze website altijd juiste en actuele informatie aan te bieden. Hoewel deze informatie met de grootst mogelijke zorgvuldigheid is samengesteld, staat De Cultuurkist niet in voor de volledigheid, juistheid of actualiteit van de informatie. De informatie op de website is van informele aard en kan niet worden gezien als een vervanging voor inhoudelijke zorgkennis.

Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend. De Cultuurkist aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit het gebruik van de informatie of de website en evenmin voor het niet goed functioneren van de website. Op basis van het verzenden of ontvangen van informatie via de website kan niet zonder meer een relatie tussen de cultuurkist en de gebruiker van de website ontstaan.


E-mail

De Cultuurkist garandeert niet dat aan haar gezonden e-mails (tijdig) worden ontvangen of verwerkt, omdat tijdige ontvangst van e-mails niet kan worden gegarandeerd. Ook de veiligheid van het emailverkeer kan niet volledig worden gegarandeerd door de hieraan verbonden veiligheidsrisico’s. Door zonder encryptie of wachtwoordbeveiliger per email met De Cultuurkist te corresponderen, accepteert u dit veiligheidsrisico.

Hyperlinks

De website bevat hyperlinks naar websites van derden. De Cultuurkist heeft geen invloed op websites van derden en is niet verantwoordelijk voor de beschikbaarheid of inhoud daarvan. De Cultuurkist aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit het gebruik van websites van derden.

Intellectuele eigendomsrechten

Alle publicaties en uitingen van De Cultuurkist zijn beschermd door auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten. Behalve voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik is het niet toegestaan deze verder te vermenigvuldigen, kopiëren of gebruiken.