Kaarten van Stille Kracht

Een culturele/spirituele methode en spel in één om te activeren, aan zelfreflectie te doen.

Voor wie is het bedoeld?

Zowel voor doelgroep als hulpverleners. Groep, Maleis of Nederlands sprekend, tot 75 jaar.

Hoe is het te gebruiken?

Binnen cultuurspecifieke zorg in groepen (vertelkring) als thema in deskundigheidsbevordering.

Waar kun je het vinden?

Klik hier voor meer informatie.