Andere onderwerpen

Zoekt u informatie over andere onderwerpen, vraag het dan de ARQ-bibliotheek | Information Support. Zij kunnen u helpen met het vinden van verdere documentatie en publicaties.

Voor wie is het bedoeld?

Zorgprofessionals.

Hoe is het te gebruiken?

De ARQ Bibliotheek beheert een collectie bronnen, gespecialiseerd in de psychosociale gevolgen van schokkende gebeurtenissen, zoals die voorkomen bij oorlog, vervolging en geweld. Daarnaast biedt de ARQ Bibliotheek een aantal diensten aan. Ook de uitgebreide Indië-collectie van Pelita zal op termijn toegankelijk worden gemaakt.

Waar is het te vinden?

Klik hier voor meer informatie.