Cultuursensitieve zorg

Kennisplatform Inclusief Samenleven (KIS) deed onderzoek naar de vraag hoe zorgverzekeraars, zorgkantoren en cultuurspecifieke thuiszorgaanbieders beter kunnen samenwerken om de thuiszorg als geheel cultuursensitiever te maken. 

Voor wie is het bedoeld?

Beroepskrachten, beleidsmakers.

Hoe is het te gebruiken?

Ter bevordering van de deskundigheid op dit terrein.

Waar is het te vinden?

De publicatie kan gedownload worden via de website van Kennisplatform Inclusief Samenleven.