Keti Koti Tafel

Middels het uitwisselen van persoonlijke ervaringen wordt stil gestaan bij de hedendaagse gevolgen van het Nederlandse koloniale (en slavernij) verleden met witte en zwarte Nederlanders en alle kleuren daartussen in. Tijdens de dialoog wordt een gezamenlijke maaltijd gebruikt, waarbij aan het begin en aan het eind passende rituelen worden uitgevoerd. Oorspronkelijk Joods/Surinaams georiënteerd maar ook voor andere groepen met diverse culturele achtergrond te gebruiken.

Voor wie is het bedoeld?

Tot 75 jaar, Nederlandssprekend, Maleissprekend.

Hoe is het te gebruiken?

Website en boekje zijn een handreiking om een Keti Koti tafel te organiseren.

Waar is het te vinden?

Klik hier voor meer informatie..