Levensboek

Levensboek voor mensen met een migratieachtergrond
Het invullen van dit boek geeft de mensen die om een dementerende heen staan houvast: wie ben je, waar hou je van, waar hou je niet van. Het zorgt voor begrip en een betere afstemming op behoeftes, voorkeuren en veel meer.

Voor wie is het bedoeld?

Familie, mantelzorgers, professionele zorgverleners.

Hoe is het te gebruiken?

Boek kan door familie en mantelzorgers worden ingevuld. Met behulp van stickers worden aandachtspunten benadrukt.

Waar is het te vinden?

Klik hier voor meer informatie.