Rouw in Coronatijd

Aan de hand van voorbeelden van Molukse en Indische rouwplechtigheden en daarbij horende rituelen geeft Sylvia Huisman van Stichting Pelita een inleiding voor zorgprofessionals over rouw in coronatijd. Op dat zij ook in uitzonderlijke omstandigheden voldoende handreikingen krijgen hoe hiermee om te gaan. 

De voordracht werd gehouden tijdens een webinar van ‘In 2 werelden’.

In het project ‘Gezond ouder worden in twee werelden’ werken verschillende partners in Overijssel samen aan initiatieven voor migrantenouderen op het gebied van wonen, welzijn en zorg. Deze initiatieven dragen bij aan het verbeteren van de gezondheid en het welbevinden van migrantenouderen. 

Dit project is mogelijk gemaakt door de Provincie Overijssel en werkt nauw samen met onder andere Saxion Hogeschool, Pharos en Stichting Pelita. 

Voor wie is het bedoeld?

Mantelzorgers en zorgprofessionals.

Hoe is het te gebruiken?

Klik op de link en kijk naar de presentatie.

Waar is het te vinden?

Klik hier voor meer informatie.