Spelkoffer Zien en herinneren

De spelkoffer ‘Zien en herinneren’ bevat een gevarieerd aanbod van materialen om activiteiten mee uit te voeren met Turkse en Marokkaanse ouderen. Maar er is ook overlap in materialen en daarom zijn elementen geschikt voor andere ouderen met een migratie-achtergrond. De inhoud is echter geënt op de belevingswereld van Turkse en Marokkaanse ouderen, omdat het voor hen herkenbaar moet zijn. Zo zijn bijvoorbeeld de dieren in het memoryspel dieren die in Marokko of Turkije voorkomen. Geurpotjes en voelzakjes voor slechtziende en slechthorende ouderen vullen het materiaal aan. 

Voor wie is het bedoeld?

Licht dementerend. Niet Nederlandssprekend.

Hoe is het te gebruiken?

De spelkoffer is bestemd voor medewerkers en vrijwilligers in woonzorgcentra, welzijnsinstellingen of Turkse en Marokkaanse organisaties die activiteiten organiseren in het kader van de dagopvang van Turkse en Marokkaanse ouderen. Te denken valt ook aan ontmoetingsactiviteiten in een buurthuis of activiteitencentrum.

Waar is het te vinden?

Klik hier voor meer informatie.