WO2 Lexicon voor de zorg

Het WO2 lexicon voor de zorg helpt om verbanden te leggen tussen klachten en oorlogservaringen. Ook beschrijft het lexicon de historische achtergrond en de gevoeligheid van bepaalde woorden, uitdrukkingen en uitspraken. In deze handreiking vind je beknopte informatie over de historische achtergrond van bepaalde woorden, uitspraken en uitdrukkingen. Ook biedt het lexicon tips voor een fijn gesprek en verdere lees-, kijk- en luistertips.

Voor wie is het bedoeld?

Beroepskrachten, vrijwilligers, mantelzorgers.

Hoe is het te gebruiken?

Om te lezen ter bevordering van deskundigheid.

Auteur:

S. van den Bergh, J. Netten, A. van Lil en O. Sinke ISBN: 9789090368146.

Waar is het te vinden?

Klik hier voor meer informatie.