Twee culturen aan de binnenkant

Een onderzoek naar sociale en culturele bindingen bij Indische senioren en de wenselijkheid van categoriale ouderenvoorzieningen.

Voor wie is het bedoeld?

Vrijwilligers, beroepskrachten.

Hoe is het te gebruiken?

Om verder te lezen voor vrijwilligers en beroepskrachten.

Waar is het te vinden?

Neem contact op met de Universiteit van Amsterdam