Onderzoek

Artikel van het SCP over de belasting van mantelzorgers met een baan.

Artikel over de waarde van muziektherapie voor Nederlands-Indische ouderen.

Een onderzoek naar sociale en culturele bindingen bij Indische senioren.

Boek met de persoonlijke ervaringen en familie geschiedenis van Marion Bloem.

Oud-bewoners delen persoonlijke ervaringen over hun verblijf bij hun aankomst. …

Om samen met een geoefende internetter te zoeken in de familiegeschiedenis.

Podcast-serie speciaal behorend bij het project ’75 Huizen van Aankomst’.

Boek met de levensverhalen van drie generaties Molukkers in Nederland.

Indisch DigiTaal (IDT) is een online taal- en cultuurprogramma.

Een inleiding voor zorgprofessionals over rouw in coronatijd.

Raadpleeg de ARQ-bibliotheek voor informatie over andere onderwerpen.

63 jaargangen van Onze Brug, Tong Tong en Moesson in gedigitaliseerde vorm.

Persoonlijke herinneringen aan de gevolgen van het einde van WOII in Nederlands-Indië …

Inventaris van het archief van de Stichting Pelita, (1946) 1947-2010.

Interviewcollectie over ‘het einde van de koloniale Nederlandse aanwezigheid in Azië’. …

Strip/kijkboek over de geschiedenis van de Molukkers in Nederland.

Engelstalig proefschrift over zorg aan migrantenouderen in Nederlandse steden. …

Systemische evenementen voor alle generaties Indische-Nederlanders.

Opleiding gericht op het inzetten van zangsessies bij de mensen met dementie.

Onderzoek om de thuiszorg als geheel cultuursensitiever te maken.