Databanken en links

Beeldbank van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed met veel foto’s en tekeningen. …

Gelijknamige website met informatie over de kampen in Nederlands-Indië (1942-1948). …

Indische encyclopedie met onder meer spelletjes, puzzels en woordzoekers.

Catalogus met allerlei spellen voor ouderen met geheugenproblematiek.

Dubbel-DVD over het Nederlands-Indië van de jaren '30 van de vorige eeuw. …

Boek met de levensverhalen van drie generaties Molukkers in Nederland.

Indisch DigiTaal (IDT) is een online taal- en cultuurprogramma.

Educatief programma behorende bij de speelfilm De Oost.

Een inleiding voor zorgprofessionals over rouw in coronatijd.

Raadpleeg de ARQ-bibliotheek voor informatie over andere onderwerpen.

Video's met ervaringen van achtergebleven Indo’s in Indonesië.

63 jaargangen van Onze Brug, Tong Tong en Moesson in gedigitaliseerde vorm.

Inventaris van het archief van de Stichting Pelita, (1946) 1947-2010.

Interviewcollectie over ‘het einde van de koloniale Nederlandse aanwezigheid in Azië’. …

Podcast als onderdeel van de voorstelling ‘De eeuw van mijn moeder’.

Engelstalig proefschrift over zorg aan migrantenouderen in Nederlandse steden. …