Databanken en links

Beeldbank van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed met veel foto’s en tekeningen. ...

Gelijknamige website met informatie over de kampen in Nederlands-Indië (1942-1948). ...

Indische encyclopedie met onder meer spelletjes, puzzels en woordzoekers.

Catalogus met allerlei spellen voor ouderen met geheugenproblematiek.

Dubbel-DVD over het Nederlands-Indië van de jaren '30 van de vorige eeuw.

Boek met de levensverhalen van drie generaties Molukkers in Nederland.

Indisch DigiTaal (IDT) is een online taal- en cultuurprogramma.

Educatief programma behorende bij de speelfilm De Oost.

Een inleiding voor zorgprofessionals over rouw in coronatijd.

Raadpleeg de ARQ-bibliotheek voor informatie over andere onderwerpen.

Video's met ervaringen van achtergebleven Indo’s in Indonesië.