Jaren '30 Tempo Doeloe

Boek over het leven van een Indische ondernemer in de jaren dertig in Nederlands-Indië. …

Verhalen van Indische Nederlanders van vlak voor, tijdens, en na de oorlog.

Verslag van twee mensen over hun ervaringen als kind in Japanse interneringskampen. …

Kwartetspel met plaatjes die verwijzen naar typisch Indische taferelen.

Boek waarin de familiegeschiedenis van ruim dertig personen is vastgelegd.

Boeken met herinneringen aan de oude Indische koloniale samenleving met foto's. …

Boek met Indische en Europese kleding in Nederlands-Indië uit tempo doeloe.

Dubbel-DVD over het Nederlands-Indië van de jaren '30 van de vorige eeuw. …

Een verzameling Indonesische volksliederen met tekst, bladmuziek, en cd.

Diverse materialen uit de Leskist Indonesië behorend bij De Verhalen Toko.

Boek met schoolplaten over Nederlands-Indië en de herinneringen daaraan.

Getekende versie van het verhaal Saïdja en Adinda uit Max Havelaar.

Lees- en werkboek Groep 8 over land, volk en cultuur van Indonesië.

Praatboekjes met afbeeldingen voor gesprekken met Indische en Molukse ouderen. …

Interviewcollectie over ‘het einde van de koloniale Nederlandse aanwezigheid in Azië’. …

Strip/kijkboek over de geschiedenis van de Molukkers in Nederland.

Levensboek voor mensen met een migratieachtergrond en dementie.

Bundel met Maleise gedichten samengesteld en aangepast door Simone Berger.