Jaren '40 Oorlog en Bersiap

Een collectie foto's, negatieven en dia's over o.a. de Molukken, Indonesië in WOII. …

Boek over het leven van een Indische ondernemer in de jaren dertig in Nederlands-Indië. …

Verhalen van Indische Nederlanders van vlak voor, tijdens, en na de oorlog.

Verslag van twee mensen over hun ervaringen als kind in Japanse interneringskampen. …

Geschiedenis van de 'buitenkampers' tijdens en na de Japanse bezetting. …

Gelijknamige website met informatie over de kampen in Nederlands-Indië (1942-1948). …

Kwartetspel met plaatjes die verwijzen naar typisch Indische taferelen.  …

Herinneringen van een Nederlands kind dat opgroeide in een Japans kamp.

Boek waarin de familiegeschiedenis van ruim dertig personen is vastgelegd.

Boeken met herinneringen aan de oude Indische koloniale samenleving met foto's. …

Familiegeschiedenis van de journalist Barend en literatuur-historica Van Haeften. …

Educatief programma behorende bij de speelfilm De Oost.

Een verzameling Indonesische volksliederen met tekst, bladmuziek, en cd.

Diverse materialen uit de Leskist Indonesië behorend bij De Verhalen Toko.

Lees- en werkboek Groep 8 over land, volk en cultuur van Indonesië.

Persoonlijke herinneringen aan de gevolgen van het einde van WOII in Nederlands-Indië …

Inventaris van het archief van de Stichting Pelita, (1946) 1947-2010.

Praatboekjes met afbeeldingen voor gesprekken met Indische en Molukse ouderen. …

Interviewcollectie over ‘het einde van de koloniale Nederlandse aanwezigheid in Azië’. …

Strip/kijkboek over de geschiedenis van de Molukkers in Nederland.

Levensboek voor mensen met een migratieachtergrond en dementie.

Documentaire over intergenerationeel trauma en impact van het verleden.

Het belang van taal in de zorg voor ouderen met oorlogservaringen.