Jaren '50 repatriering

Een collectie foto's, negatieven en dia's over o.a. de Molukken, Indonesië in WOII. …

Film over de huisvesting van Indische Nederlanders na aankomst in Nederland.

Verhalen van Indische Nederlanders van vlak voor, tijdens, en na de oorlog.

Boek met herinneringen van Indische Nederlanders na de repatriëring.

Roman over een Molukse KNIL-soldaat na aankomst in Nederland begin jaren vijftig. …

Geschiedenis van de 'buitenkampers' tijdens en na de Japanse bezetting. …

Kwartetspel met plaatjes die verwijzen naar typisch Indische taferelen.

Boek waarin de familiegeschiedenis van ruim dertig personen is vastgelegd.

Boeken met herinneringen aan de oude Indische koloniale samenleving met foto's. …

Boek met de persoonlijke ervaringen en familie geschiedenis van Marion Bloem.

Oud-bewoners delen persoonlijke ervaringen over hun verblijf bij hun aankomst. …

De Indische Podcast bevat verhalen van Indische Nederlanders.

Podcast-serie speciaal behorend bij het project ’75 Huizen van Aankomst’.

Boek met de levensverhalen van drie generaties Molukkers in Nederland.

Educatief programma behorende bij de speelfilm De Oost.

Realistische treincoupé reist langs 12 verpleeghuizen voor mensen met dementie. …

Een verzameling Indonesische volksliederen met tekst, bladmuziek, en cd.

Boek over de geschiedenis van de Pasar Malam plaatsvindend in Den Haag.

Verzameling afbeeldingen op groot formaat van o.a. vruchten en klederdracht.

Moluks kinderspelletje met bijbehorend liedje over een ronde hoed.

Diverse materialen uit de Leskist Indonesië behorend bij De Verhalen Toko.

Video's met ervaringen van achtergebleven Indo’s in Indonesië.

Bordspel met vragen over de reis die Molukkers in 1951 naar Nederland maakten. …

Lees- en werkboek Groep 8 over land, volk en cultuur van Indonesië.

Voorleesboek, vol avonturen en kattenkwaad van drie vrienden, voor Molukse ouderen. …

63 jaargangen van Onze Brug, Tong Tong en Moesson in gedigitaliseerde vorm.

Inventaris van het archief van de Stichting Pelita, (1946) 1947-2010.

Praatboekjes met afbeeldingen voor gesprekken met Indische en Molukse ouderen. …

Interviewcollectie over ‘het einde van de koloniale Nederlandse aanwezigheid in Azië’. …

Strip/kijkboek over de geschiedenis van de Molukkers in Nederland.

Levensboek voor mensen met een migratieachtergrond en dementie.

Documentaire over intergenerationeel trauma en impact van het verleden.

Het belang van taal in de zorg voor ouderen met oorlogservaringen.