(Foto)Boek

Afbeeldingen en teksten uit Indië en Nederland voor verschillende generaties.

Artikel over onderzoek naar inzet methodes kunstzinnige vorming, spel en beweging. …

Verslag van twee mensen over hun ervaringen als kind in Japanse interneringskampen. …

Koffietafelboek met liefst 288 pagina’s afdrukken van prentbriefkaarten.

Spel met koffer en cursusboekjes om Moluks Maleis te leren.

Verhalen van Indische Nederlanders van vlak voor, tijdens, en na de oorlog.

Boek met herinneringen van Indische Nederlanders na de repatriëring. 

Prentenboek en filmverhaal over het dagelijks leven op de molukken.

Roman over een Molukse KNIL-soldaat na aankomst in Nederland begin jaren vijftig. …

Geschiedenis van de 'buitenkampers' tijdens en na de Japanse bezetting. …

Luisterversies van enkele populaire (jeugd)boeken over Nederlands-Indië.

Indonesische sprookjes door Zorica Dobovska e.a. (Nederlandstalig).

Herinneringen van een Nederlands kind dat opgroeide in een Japans kamp.

Artikel over de waarde van muziektherapie voor Nederlands-Indische ouderen.

Instructieboek (ringband) inclusief pendel over het gebruik van de pendel.

Boek waarin de familiegeschiedenis van ruim dertig personen is vastgelegd.

Boeken met herinneringen aan de oude Indische koloniale samenleving met foto's. …

Deze drie bladen geven een goed beeld van het hedendaags Indisch en Moluks leven in…

Boek met Indische en Europese kleding in Nederlands-Indië uit tempo doeloe.

Vijftig Indische en Indonesische liedjes met bladmuziek om te zingen en voor te dragen. …

De sfeer van Tempo Doeloe wordt beschreven aan de hand van een Indisch familie-album. …

Boek met prachtige collages over het wonen en leven in een typisch Indische huis. …

Boek en CD met een overzicht van een typisch Indische muzieksoort.

Oud-bewoners delen persoonlijke ervaringen over hun verblijf bij hun aankomst. …

Boek met de levensverhalen van drie generaties Molukkers in Nederland.

Nederlandse interpretatie van het sprookje over het dwerghertje Kantjil.

Een verzameling Indonesische volksliederen met tekst, bladmuziek, en cd.

Boek over de geschiedenis van de Pasar Malam plaatsvindend in Den Haag.

Verzameling afbeeldingen op groot formaat van o.a. vruchten en klederdracht.

Diverse materialen uit de Leskist Indonesië behorend bij De Verhalen Toko.

Boek met schoolplaten over Nederlands-Indië en de herinneringen daaraan.

Kinderboek van de Indische schrijfster Paula Gomes met gedichten en illustraties. …

Raadpleeg de ARQ-bibliotheek voor informatie over andere onderwerpen.

Video's met ervaringen van achtergebleven Indo’s in Indonesië.

Getekende versie van het verhaal Saïdja en Adinda uit Max Havelaar.

300 voorwerpen, ingedeeld in 9 categorieën, uit het dagelijks leven in waaiervorm. …

Lees- en werkboek Groep 8 over land, volk en cultuur van Indonesië.

Voorleesboek, vol avonturen en kattenkwaad van drie vrienden, voor Molukse ouderen. …

Praatboekjes met afbeeldingen voor gesprekken met Indische en Molukse ouderen. …

Strip/kijkboek over de geschiedenis van de Molukkers in Nederland.

Dit boek van Robin Raven gaat over Surapati, de nationale held van Indonesië. …

Kookboek om gerechten te maken uit de authentieke Molukse keuken.

Bundel met Maleise gedichten samengesteld en aangepast door Simone Berger.