Herinneren, mijmeren

Boek met Indische en Europese kleding in Nederlands-Indië uit tempo doeloe.

Papieren spel om zelf klederdrachten uit Indië samen te stellen.

Elektrische fietstaxi (betjak) waar 2 personen in rond kunnen worden gereden.

Afbeeldingen en teksten uit Indië en Nederland voor verschillende generaties.

Koffietafelboek met liefst 288 pagina’s afdrukken van prentbriefkaarten.

Een collectie foto's, negatieven en dia's over o.a. de Molukken, Indonesië in WOII, en…

Groot tafelblad met een digitaal scherm voor spelletjes, oefeningen, en activiteiten. …

Een systeem dat helpt om het denkvermogen en het geheugen te stimuleren.

Spel met koffer en cursusboekjes om Moluks Maleis te leren.

Aangrijpende film over Indische-Nederlanders die buiten de kampen zijn gebleven. …

Film over de huisvesting van Indische Nederlanders na aankomst in Nederland.

Boek over het leven van een Indische ondernemer in de jaren dertig in Nederlands-Indië. …

Beeldbank van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed met veel foto’s en tekeningen. …

Verhalen van Indische Nederlanders van vlak voor, tijdens, en na de oorlog

Boek met herinneringen van Indische Nederlanders na de repatriëring.

De Wonderfoon is een oude PTT telefoon die is omgebouwd tot mini-jukebox.

Prentenboek en filmverhaal (DVD) over het dagelijks leven op de Molukken.

Spel uit Nederlands-Indië: er wordt gespeeld met een slaghout en werphout.

Een verzameling buisjes met gedroogde kruiden en specerijen.

Beeldbank met schilderijen, tekeningen, foto’s, beeldhouwwerken, etc.

Kwartetspel met plaatjes die een beeld geven van het Indië van voor de oorlog. …

Kwartetspel met afbeeldingen van Indische voorwerpen om over te praten.

Luisterversies van enkele populaire (jeugd)boeken over Nederlands-Indië.

Spelregels voor diverse spelletjes zoals deze buiten in Indië werden gespeeld. …

Kwartetspel met plaatjes die verwijzen naar typisch Indische taferelen.

Indische encyclopedie met onder meer spelletjes, puzzels en woordzoekers.

Houten inschuifplaten met huishoudelijke voorwerpen als borstels en sponsjes. …

Kaartenset met handleiding om kennis te nemen van de oude Indische tradities. …

Koperen klankschaal waarop men met een trommelstok klanken na kan bootsen.

Voorwerpen zoals kleding, tassen, dekens in eigentijdse creaties.

Doos met 3 DVD’s van The Late Late Lien Show van Wieteke van Dort alias Tante Lien. …

Een Maleis geheugenspel (maakte ooit deel uit van de speelkoffer Lihat dan Ingat). …

Muziekmeubel met klankkasten en snaren om resonantie en geluid als het ware te voelen. …

Waterbed gecombineerd met muziekinstallatie om stress, pijn en spanningen te verlagen. …

Catalogus met allerlei spellen voor ouderen met geheugenproblematiek.

Oude schoolplaten en foto’s uit Nederlands-Indië voor wandversiering of expositie. …

Applicatie voor het maken van handleidingen, planborden, geheugensteuntjes, etc. …

Boek waarin de familie geschiedenis van ruim dertig personen is vastgelegd.

Serie foto’s uit de oude doos om verhalen bij te vertellen, te herinneren, te kijken. …

Een online zender die elke dag muziek draait die gericht is op ouderen met dementie. …

De app geeft toegang tot o.a. liedjes, filmpjes, foto's vanaf 1930 tot 1970. …

Maleis gezelschapsspel waarbij je een denkbeeldige reis maakt door de Molukken. …

SilverFit stimuleert lichaams-beweging en sociaal contact met behulp van muziek. …

CD met klassieke sprookjes die met een Indisch accent (Petjôh) worden verteld. …

Boeken met herinneringen aan de oude Indische koloniale samenleving met foto's. …

Poppenhuis in de vorm van een replica van een typische woning in Nederlands-Indië. …

Deze drie bladen geven een goed beeld van het hedendaags Indisch leven in Nederland. …

Serie animatiefilms met Indonesische vertellingen om samen te kijken en te lachen. …

Vijftig Indische en Indonesische liedjes met bladmuziek om te zingen en voor te dragen. …

Dubbel-DVD over het Nederlands-Indië van de jaren '30 van de vorige eeuw. …

Bordspel om de geschiedenis van de Molukse gemeenschap in Woerden te leren kennen. …

Boek met prachtige collages over het wonen en leven in een typisch Indische huis. …

Maleise variant op het Nederlandse memoryspel: om het geheugen te trainen.

Boek en CD met een overzicht van een typisch Indische muzieksoort.

Oud-bewoners delen persoonlijke ervaringen over hun verblijf bij hun aankomst. …

Om samen met een geoefende internetter te zoeken in de familiegeschiedenis.

De Indische Podcast bevat verhalen van Indische Nederlanders.

Podcast-serie speciaal behorend bij het project ’75 Huizen van Aankomst’.

Boek met de levensverhalen van drie generaties Molukkers in Nederland.

Educatief prorgramma behorende bij de speelfilm De Oost.

Realistische treincoupé reist langs 12 verpleeghuizen voor mensen met dementie. …

Nederlandse interpretatie van het sprookje over het dwerghertje Kantjil.

Een verzameling Indonesische volksliederen met tekst, bladmuziek, en cd.

Boek over de geschiedenis van de Pasar Malam plaatsvindend in Den Haag.

Verzameling afbeeldingen op groot formaat van o.a. vruchten en klederdracht.

Diverse materialen uit de Leskist Indonesië behorend bij De Verhalen Toko.

Boek met schoolplaten over Nederlands-Indië en de herinneringen daaraan.

Kinderboek van de Indische schrijfster Paula Gomes met gedichten en illustraties. …

Spelkoffer met materialen geschikt voor ouderen uit het Mediterrane gebied.

Video's met ervaringen van achtergebleven Indo’s in Indonesië.

Interieurconcepten die aansluiten bij de belevingswereld van ouderen.

Bordspel met vragen over de reis die Molukkers in 1951 naar Nederland maakten. …

Spel met vragen gericht op de familiegeschiedenis, de cultuur en afkomst.

Lees- en werkboek Groep 8 over land, volk en cultuur van Indonesië.

Voorleesboek, vol avonturen en kattenkwaad van drie vrienden, voor Molukse ouderen. …

63 jaargangen van Onze Brug, Tong Tong en Moesson in gedigitaliseerde vorm.

Bewegen en beleven met virtuele fietsroutes door steden en dorpen op Java.

Praatboekjes met afbeeldingen voor gesprekken met Indische en Molukse ouderen. …

Interviewcollectie over ‘het einde van de koloniale Nederlandse aanwezigheid in Azië’. …

Methode voor het organiseren van een dialoogtafel gebaseerd op de Keti Koti Tafel. …

Strip/kijkboek over de geschiedenis van de Molukkers in Nederland.

Podcast als onderdeel van de voorstelling ‘De eeuw van mijn moeder’.

Systemische evenementen voor alle generaties Indische-Nederlanders.

Documentaire over de Indische geschiedenis bestemd voor alle leeftijden.

Levensboek voor mensen met een migratieachtergrond en dementie.

Opleiding gericht op het inzetten van zangsessies bij de mensen met dementie. …

Bundel met Maleise gedichten samengesteld en aangepast door Simone Berger.

Documentaire over intergenerationeel trauma en impact van het verleden.

Het belang van taal in de zorg voor ouderen met oorlogservaringen.

Stap voor stap in de waardevolle en wondere wereld van samen zingen in 16 afleveringen. …